Sonorizare

Live Artist va propune si servicii de sono­rizare de cea mai buna calitate, asi­gu­rate de o echipa de specialisti, capabila sa asi­gure montajul rapid, in condi­tii de deplina securitate.

Fie ca orga­nizati o confe­rinta de presa, un congres sau un concert in aer liber, avem solutia adecvata pen­tru Dvs, asigurandu-​va atat echi­pa­mentele, cat si servici­ile de sono­rizare adap­tate specifi­cu­lui eve­ni­men­tu­lui orga­nizat.

Live Artist este solutia ide­ala atat pen­tru inchirieri de scena, cat si pen­tru toata gama de servicii de sono­rizare si ilu­mi­nare, fiind de un aju­tor ine­s­ti­mabil in orga­nizarea unui eveniment.